Svalové funkční testy
Kniha obsahuje 401 obrázků a 65 tabulek
Vladimír Janda a kolektiv

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Několik vzpomínek úvodem ............................................................9
1	Funkční svalový test..............................................................11
1.1	Část obecná...................................................................13
1.2	Obličej ......................................................................20
1.2.1	Svaly mimické.............................................................21
1.2.2	Svaly žvýkací.............................................................26
1.3	Kmen tělní jako celek ........................................................28
1.3.1	Ncrvstvo kmene tělního....................................................29
1.3.2	Svalstvo kmene tělního....................................................29
1.3.2.1	Svalstvo zádové ......................................................29
1.3.2.2	Svalstvo na ventrální straně kmene tělního............................30
1.3.3	Krk.......................................................................34
1.3.3.1	Flexe.................................................................34
1.3.3.2	Extenze...............................................................40
1.3.4	Trup......................................................................45
1.3.4.1	Flexc.................................................................45
1.3.4.2	Flexc trupu s rotací..................................................49
1.3.4.3	Extenze...............................................................53
1.3.5	Pánev.....................................................................57
1.3.5.1	Elevace...............................................................57
1.4	Horní končetina jako celek....................................................60
1.4.1	Nervstvo horní končetiny..................................................61
1.4.1.1	Pars supraclavicularis plexus brachialis..............................62
1.4.1.2	Pars infraclavicularis plexus brachialis..............................65
1.4.2	Svalstvo horní končetiny .................................................73
1.4.3	Lopatka...................................................................76
1.4.3.1	Addukce...............................................................76
1.4.3.2	Kaudální posunutí a addukce...........................................80
1.4.3.3	Elevace...............................................................82
1.4.3.4	Abdukcc s rotací......................................................85
1.4.4	Kloub ramenní.............................................................88
1.4.4.1	Flexe.................................................................88
1.4.4.2	Extenze...............................................................91
1.4.4.3	Abdukcc...............................................................95
1.4.4.4	Extenze v abdukci.....................................................98
1.4.4.5	M. pectoralis major..................................................101
1.4.4.6	Zevní rotace.........................................................105
1.4.4.7	Vnitřní rotace...................................................... 108
1.4.5	Kloub loketní........................................................... 112
1.4.5.1	Flexe............................................................... 112
1.4.5.2	Extenze ............................................................ 121
1.4.6	Předloktí............................................................... 125
1.4.6.1	Supinace............................................................ 125
1.4.6.2	Pronace ............................................................ 129
1.4.7	Zápěstí................................................................. 133
1.4.7.1	Flexe s addukcí (ulnární dukcí)..................................... 133
1.4.7.2	Flexe s abdukci (radiální dukcí).................................... 136
1.4.7.3	Extenze s addukcí (ulnární dukcí)................................... 139
1.4.7.4	Extenze s abdukci (radiální dukcí) ................................. 142
1.4.8	Metakarpofalangové (MP) klouby prstu ................................... 145
1.4.8.1	Flexe............................................................... 145
1.4.8.2	Extenze ............................................................ 149
1.4.8.3	Addukce............................................................. 152
1.4.8.4	Abdukcc............................................................. 156
1.4.9	Mezičlánkové klouby prstů............................................... 160
1.4.9.1	Flexc v proximálním mezičlánkovém kloubu (IP 1)..................... 160
1.4.9.2	Flexe v distálním mezičlánkovém kloubu (IP 2)....................... 163
1.4.10	Karpometakarpový kloub palce ruky...................................... 166
1.4.10.1	Addukce............................................................ 166
1.4.10.2	Abdukce............................................................ 169
1.4.11	Palec a malík.......................................................... 173
1.4.11.1	Opozice............................................................ 173
1.4.12	Metakarpofalangový (MP) kloub palce.................................... 176
1.4.12.1	Flexc.............................................................. 176
1.4.12.2	Extenze............................................................ 179
1.4.13	Mezičlánkový (IP) kloub palce.......................................... 182
1.4.13.1	Flexe.............................................................. 182
1.4.13.2	Extenze............................................................ 185
1.5	Dolní končetina jako celek.................................................. 188
1.5.1	Ncrvstvo dolní končetiny................................................ 189
1.5.2	Svalstvo dolní končetiny................................................ 196
1.5.3	Kloub kyčelní........................................................... 199
1.5.3.1	Flexe............................................................... 199
1.5.3.2	Extenze ............................................................ 203
1.5.3.3	Addukce............................................................. 208
1.5.3.4	Abdukce............................................................. 212
1.5.3.5	Zevní rotace........................................................ 216
1.5.3.6	Vnitřní rotace...................................................... 220
1.5.4	Kolenní kloub..............................
1.5.4.1	Flexe..................................
1.5.4.2	Extenze................................
1.5.5	Kloub hlezenní.............................
1.5.5.1	Plantární flexc (m. triceps surae).....
1.5.5.2	Plantární flexe (rn. soleus)...........
1.5.5.3	Supinace s dorzální flexi .............
1.5.5.4	Supinace v plantární flexi.............
1.5.5.5	Plantární pronace......................
1.5.6	Metatarzofalangové (MP) klouby prstů nohy
1.5.6.1	Flexe 2. - 5. prstu ...................
1.5.6.2	Flexe v základním článku palce ........
1.5.6.3	Extenze................................
1.5.6.4	Addukce................................
1.5.6.5	Abdukce................................
1.5.7	Mezičlánkové klouby prstů nohy.............
1.5.7.1	Flexc v proximálních (IP 1) kloubech . .
1.5.7.2	Flexe v distálních (IP 2) kloubech . . . .
1.5.8	Mezičlánkový kloub (IP) palce nohy.........
1.5.8.1	Flexe..................................
1.5.8.2	Extenze................................
2	Vyšetřeni nejčastěji zkrácených svalových skupin
2.1	Část obecná...............................
2.2	M. triceps surae .........................
2.2.1	M. gastrocnemius i m. soleus..........
2.2.2	M. soleus.............................
2.3	Flexory kyčelního kloubu..................
2.4	Flexory kolenního kloubu..................
2.5	Adduktory kyčelního kloubu................
2.6	M. piriformis.............................
2.7	M. quadratus lumborum.....................
2.8	Paravertebrální zádové svaly..............
2.9	M. pectoralis major ......................
2.10	M. trapezius - horní část................
2.11	M. levator scapulae......................
2.12	M. sternocleidomastoideus ...............
3	Vyšetřeni hypermobility.......................
3.1	Část obecná.........
3.2	Zkouška rotace hlavy . .
3.3	Zkouška šály........
3.4	Zkouška zapažených paží
224
224
229
233
233
237
241
244
247
250
250
253
256
259
262
265
265
268
271
271
274
277
279
281
281
282
284
288
290
292
294
296
297 300 302 304 307
309
310
311
312
3.5	Zkouška založených paží............................................. 313
3.6	Zkouška extendovaných loktů......................................... 314
3.7	Zkouška sepjatých rukou............................................. 315
3.8	Zkouška sepjatých prstů ............................................ 316
3.9	Zkouška předklonu................................................... 317
3.10	Zkouška úklonu .................................................... 318
3.11	Zkouška posazení na paty........................................... 319
4	Doplněk................................................................. 321
Literatura ............................................................. 325
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw018172
5 20140915101132.8
7 ta
8 060101s2004---- xr----------u0|0 --cze--
20 ## $a 80-247-0722-5 $c Kč 390, 00
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 616.74-009.1/.3 : 616-072.85) + 612.74
80 ## $a 616.64
80 ## $a 612.74
80 ## $a 616-072.85
100 1# $a Janda, Vladimír
245 10 $a Svalové funkční testy $b Kniha obsahuje 401 obrázků a 65 tabulek $c Vladimír Janda a kolektiv
250 ## $a 1. vyd
260 ## $a Praha: $b Grada Publishing, $c 2004
300 ## $a 325 s $b il
650 #7 $a Muskuloskeletální systém $a musculoskeletal system
650 #7 $a svaly $a muscles
650 #7 $a pohyb - poruchy $a movement disorders $e fyziologie $e patofyziologie
655 #7 $a a
730 0# $a JANDA, Vladimír
1067 $a LIE201
910 $a LIE201
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link