Dětská přednemocniční a urgentní péče
Vladimír Mixa, Pavel Heinige, Václav Votruba (eds.) et al.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Obecná část
1	Zásady a organizace dětské přednemocniční a urgentní péče
(Jana Šeblová, Jitka Dissou)................................
1.1	Urgentní medicína, systémy urgentní péče a mezinárodní
kontext................................................
1.2	Urgentní příjem........................................
1.3	Ostatní složky terénní péče o dětského pacienta v České
republice a návaznost na nemocniční péči...............
1.4	Charakteristiky akutní a urgentní péče v dětském věku..
2	Anatomické a fyziologické odlišnosti dětského věku
související s urgentní péčí (Vladimír Mixa).................
2.1	Oběhový systém.........................................
2.2	Dýchací systém.........................................
2.3	Vylučovací systém......................................
2.4	Játra .................................................
2.5	Centrální nervový systém...............................
2.6	Termoregulace..........................................
3	Základy farmakologie v dětské urgentní medicíně
(Vladimír Mixa, Petr Pavlíček)..............................
3.1	Sedace a analgezie.....................................
3.1.1	Co j e důležité si uvědomit......................
3.1.2	Druhy analgosedace...............................
3.1.3	Sedativa.........................................
3.1.4	Opioidy..........................................
3.1.5	Ketamin..........................................
3.1.6	Neopioidní analgetika............................
3.1.7	Vhodné kombinace farmak..........................
3.2	Svalová relaxancia.....................................
3.2.1	Praktické poznámky ? použití relaxancií..........
3.3	Inhalační anestetika...................................
3.4	Intravenózni anestetika................................
3.5	Lokální anestetika.....................................
3.6	Podpora srdeční činnosti...............................
3.6.1	Léky převážně ovlivňující kontraktilitu nebo
vazomotoriku.....................................
3.6.2	Léky používané ? léčbě závažných arytmií.........
3.7	Volumová terapie.......................................
3.8	Antihistaminika, antialergické léky....................
3.8.1	Používaná farmaka................................
3.8.2	Nefarmakologická opatření u anafylaxe............
4	Základní propedeutické postupy (Vladimír Mixa, Jana Šeblová) ..
4.1	Oxygenoterapie.........................................
4.2	Zajištění dýchacích cest...............................
4.2.1	Supraglotické pomůcky............................
4.2.2	Subglotické pomůcky a koniopunkce................

34
35
37
37
39
40
41
41
44
44
45
46
48
49
49
50
50
52
54
55
56
56
58
58
59
59
60
60
62
62
65
65
66
67
67
68
69
71
11
Dětská přednemocniční a urgentní péče
4.3	Umělá plieni ventilace...................................76
4.4	Cévní přístupy...........................................78
4.4.1	Žilní přístupy....................................78
4.4.2	Arteriální kaný láce..............................88
4.5	Alternativní cesty pro podání léčiv......................89
4.5.1	Nebulizace........................................89
4.5.2	Intranazální aplikace.............................89
4.5.3	Rektální podání...................................90
4.6	Imobilizace a transport dětí.............................90
4.6.1	Imobilizace krční páteře a celková imobilizace....90
4.6.2	Sejmutí helmy.....................................91
4.6.3	Imobilizace zlomených končetin a pánve............91
5	Schéma přijetí dítěte na urgentní příjem, nízkoprahový
a vysokoprahový příjem, triáž (Jitka Dissou)..................93
5.1	Dětský urgentní příjem...................................94
5.1.1	Struktura dětského urgentního příjmu..............94
5.1.2	Personální vybavení...............................94
5.1.3	Materiální vybavení...............................94
5.2	Schéma přijetí dětského pacienta na dětský urgentní příjem . 95
5.2.1	Přebírání výzvy od operačního střediska zdravotnické
záchranné služby kontaktním místem centrálního příjmu...........................................95
5.2.2	Převzetí pacienta od zdravotnické záchranné služby,
letecké záchranné služby.........................95
5.2.3	Triáž.............................................96
5.2.4	Vyšetření pacienta, anamnéza......................96
5.2.5	Základní diagnosticko-terapeutická rozvaha........97
6	Základní propedeutika vyšetřování dítěte v urgentní péči
(Pavel Heinige) ..............................................99
6.1	Úvod do propedeutiky dětské urgentní medicíny............99
6.1.1	Zvláštnosti dětského věku........................100
6.2	Klinické vyšetření......................................101
6.2.1	Rychlé zhodnocení celkového stavu................101
6.2.2	Anamnéza.........................................101
6.2.3	Fyzikální vyšetření..............................105
6.2.4	Orientační neurologické vyšetření................115
6.3	Monitorace vitálních funkcí.............................119
6.3.1	Monitorace dýchání...............................120
6.3.2	Monitorace oběhu ................................120
6.3.3	Monitorace stavu vědomí (neuromonitorace)........121
6.3.4	Monitorace stavu vnitřního prostředí.............121
6.4	Základní laboratorní vyšetření..........................121
6.4.1	Rychlá vyšetření z kapilární krve................122
6.4.2	Statím vyšetření krve............................122
6.5	Zobrazovací vyšetření...................................123
6.5.1	Rentgen..........................................123
6.5.2	Vyšetření ultrazvukem............................125
6.5.3	Vyšetření počítačovou tomografií.................127
Speciální část
Dopravní nehoda (Pavel Heinige)...........................130
7.1	Definice, charakteristika.............................130
7.2	Mechanismus úrazu.....................................130
7.2.1	Spoluj ezdec ve voze............................131
7.2.2	Sražený cyklista, sražený motocyklista..........133
7.2.3	Cyklista a motocyklista, který narazil do překážky ..133
7.2.4	Sražený chodec..................................134
7.3	Závažnost stavu, anamnéza, klinické vyšetření.........134
7.3.1	Zhodnocení celkového stavu......................135
7.3.2	Anamnéza........................................135
7.3.3	Orientační neurologické vyšetření...............135
7.3.4	Fyzikální vyšetření.............................136
7.4	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční
neodkladné péče.......................................137
7.4.1	Zajištění dostatečné oxygenace..................138
7.4.2	Zajištění dostatečné orgánové perfuze...........139
7.4.3	Kontrola zevního krvácení.......................139
7.4.4	Celotělová fixace, fixace krční páteře a fixace pánve . 139
7.4.5	Fixace zlomenin dlouhých kostí..................140
7.4.6	Léčba bolesti...................................140
7.4.7	Observace a monitorace........................ 140
7.4.8	Omezení transportních traumat...................142
7.4.9	Maximální zkrácení doby transportu do
kompetentní nemocnice...........................142
7.4.10	Péče o amputáty................................142
7.5	Směrování transportu..................................142
7.6	Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu ........144
7.6.1	Vstupní odběry u pacienta po dopravní nehodě .... 144
7.7	Konzilia, zobrazovací metody..........................145
7.7.1	Konziliárni klinická vyšetření..................145
7.7.2	Zobrazovací vyšetření...........................146
7.8	Hospitalizace.........................................147
8	Kraniotrauma (Pavel Heinige, Martin Prchlík)..............151
8.1	Definice, charakteristika a popis stavu...............151
8.2	Rozdělení a enologie kraniotraumat....................152
8.2.1	Dělení kraniotraumat............................152
8.2.2	Etiologie kraniotraumat.........................152
8.3	Diferenciální diagnóza................................152
8.4	Anamnéza..............................................153
8.4.1	Anamnéza ny něj šího onemocnění.................153
8.4.2	Osobní anamnéza.................................153
8.5	Fyzikální vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče.......................................153
8.5.1	Zhodnocení celkového stavu......................153
8.5.2	Vyšetření pohledem..............................154
8.5.3	Vyšetření poslechem.............................154
13
Dětská přednemocniční a urgentní péče
8.5.4	Vyšetřenípohmatem...............................155
8.5.5	Vyšetření poklepem..............................155
8.5.6	Orientační neurologická vyšetření...............155
8.6	Zaj ištění a léčba pacienta s kraniotraumatem
v přednemocniční neodkladné péči......................156
8.6.1	Přístup ? zajištění a terapii nemocného.........156
8.6.2	Manitol a kortikoidy............................157
8.6.3	Další opatření..................................157
8.7	Směrování transportu..................................158
8.8	Centrální příjem......................................159
8.8.1	Klinické vyšetření, konziliárni vyšetření.......159
8.8.2	Vstupní odběry..................................160
8.8.3	Zobrazovací vyšetření...........................160
8.9	Hospitalizace.........................................160
9	Úrazy obličeje - oko, nos, zuby (Jitka Dissou, Peter Lux)...162
9.1	Definice..............................................162
9.2	Typy poranění obličeje jako celku.....................162
9.3	Poranění oka..........................................163
9.4	Poranění nosu ........................................163
9.5	Poranění zubů, čelistí................................163
9.6	Etiologie.............................................164
9.7	Anamnestické údaje....................................164
9.8	Příznaky v rámci přednemocniční neodkladné péče.......164
9.8.1	Příznaky při poranění oka.......................164
9.8.2	Příznaky při poranění nosu......................164
9.8.3	Příznaky při poranění zubů či dutiny ústní......165
9.9	Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče......165
9.10	Diferenciální diagnóza ...............................165
9.11	Ošetření, léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . . 165
9.11.1	Oko............................................166
9.11.2	Zuby...........................................166
9.12	Vyšetření/náběry na centrálním příjmu ................166
9.13	Terapie na centrálním příjmu..........................166
9.14	Hospitalizace.........................................167
10	Poranění hrudníku (Martin Prchlík, Pavel Heinige)...........168
10.1	Definice, charakteristika a popis stavu obecně........168
10.1.1	Typy poranění..................................168
10.2	Etiologie poranění hrudníku, anamnestické údaje.......170
10.3	Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče.......................................170
10.3.1	Zhodnocení celkového stavu pacienta............170
10.4	Diferenciální diagnóza................................171
10.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . . 172
10.6	Poznámky ? dalšímu ošetření a transportu..............173
10.7	Opatření v rámci převzetí dítěte s podezřením
na poranění hrudníku na centrálním příjmu.............173
10.7.1	Klinické vyšetření na urgentním příjmu.........173

10.7.2	Konziliárni vyšetrení u dítěte s podezřením
na poranění hrudníku............................174
10.7.3	Laboratorní vyšetření u dítěte s podezřením
na poranění hrudníku na urgentním příjmu........174
10.7.4	Zobrazovací vyšetření dítěte s podezřením
na poranění hrudníku v rámci centrálního příjmu. . 174
10.8	Co s pacientem dál.....................................175
11	Úrazy páteře (Pavel Heinige, Martin Prchlík, Tomáš	Pešl)...178
11.1	Definice, charakteristika a popis stavu obecně.........178
11.2	Etiologie, anamnestické údaje..........................179
11.3	Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................179
11.4	Diferenciální diagnóza.................................180
11.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................180
11.5.1	Obecná opatření u podezření na poranění páteře
bez poranění míchy...............................180
11.5.2	Obecná opatření u podezření na poranění míchy . . .181
11.5.3	Kortikoidy v prvním období po poranění páteře . . . .181
11.6	Poznámky ? dalšímu ošetření a transportu...............182
11.7	Vyšetření a péče o pacienta v rámci centrálního příjmu.... 182
11.8	Co s pacientem dál.....................................182
11.8.1	Pacienti s poraněním páteře, bez poranění míchy . . 182
11.8.2	Pacienti s poraněním páteře a míchy.............183
11.8.3	Pacienti se SCIWORA.............................183
12	Úrazy břicha (Martin Prchlík, Pavel Heinige)................185
12.1	Definice, charakteristika a popis stavu obecně.........185
12.2	Etiologie, anamnestické údaje..........................185
12.3	Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................186
12.3.1	Zhodnocení celkového stavu pacienta.............186
12.3.2	Fyzikální vyšetření břicha......................186
12.4	Diferenciální diagnóza.................................187
12.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . . 187
12.6	Poznámky ? dalšímu ošetření a transportu...............188
12.7	Opatření v rámci převzetí dítěte s podezřením na poranění
břicha na centrálním příjmu............................188
12.7.1	Klinické vyšetření na urgentním příjmu..........188
12.7.2	Konziliárni vyšetření u dítěte s podezřením
na poranění břicha...............................189
12.7.3	Laboratorní vyšetření u dítěte s podezřením
na poranění břicha na urgentním příjmu...........189
12.7.4	Zobrazovací vyšetření dítěte s podezřením
na poranění břicha v rámci centrálního příjmu .... 190
12.8	Co s pacientem dál.....................................190
12.8.1	Indikace ? urgentní operační revizi.............190
12.8.2	Pacienti bez indikace ? urgentní revizi.........191
15
Dětská přednemocniční a urgentní péče
13	Úrazy končetin - fraktury, luxace (Jitka Dissou,
Kateřina Fabichová).........................................194
13.1	Definice, charakteristika a popis stavu...............194
13.2	Etiologie, anamnestické údaje.........................195
13.3	Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................195
13.4	Diferenciální diagnóza................................195
13.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . . 196
13.6	Poznámky ? dalšímu ošetření a transportu..............196
13.7	Vyšetření na centrálním příjmu........................196
13.8	Schéma další péče na centrálním příjmu včetně konzilií
a diagnostických metod................................ 197
13.8.1	Schéma ošetření................................197
13.8.2	Vyšetření......................................198
13.9	Hospitalizace.........................................198
14	Polytrauma (Martin Prchlík, Pavel Heinige, Dana Hechtová) ... 200
14.1	Definice, charakteristika a popis stavu obecně........200
14.1.1	Typy poranění v rámci polytraumatu.............201
14.2	Mechanismy úrazu u dětí...............................202
14.2.1	Dopravní nehody................................202
14.2.2	Pády a skoky z výše............................202
14.2.3	Sportovní úrazy................................203
14.3	Diferenciální diagnóza................................203
14.3.1	Přednemocniční triáž...........................203
14.4	Prvotní zhodnocení závažnosti stavu, odběr anamnézy,
klinické vyšetření na místě úrazu......................205
14.4.1	Zhodnocení celkového stavu.....................205
14.4.2	Anamnéza.......................................206
14.4.3	Orientační neurologické vyšetření..............206
14.4.4	Fyzikální vyšetření............................207
14.5	Ošetření, zajištění a léčba v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................207
14.5.1	Zajištění dostatečné oxygenace ................208
14.5.2	Zajištění dostatečné orgánové perfuze..........211
14.5.3	Celotělová fixace, fixace krční páteře a fixace pánve .212
14.5.4	Fixace zlomenin dlouhých kostí.................212
14.5.5	Léčba bolesti..................................213
14.5.6	Observace a monitorace.........................213
14.5.7	Omezení transportních traumat..................214
14.5.8	Maximální zkrácení doby transportu do kompetentní nemocnice (dětského traumacentra) . . 215
14.5.9	Péče o amputáty................................215
14.6	Opatření po předání pacienta do nemocnice ............215
14.6.1	Péče o ventilaci...............................215
14.6.2	Péče o krevní oběh.............................215
14.7	Vstupní odběry u pacienta se závažným úrazem..........217
14.8	Konzilia, zobrazovací metody..........................217
14.8.1	Konziliárni klinická vyšetrení..................217
14.8.2	Zobrazovací vy šetře ní.........................217
14.9	Co s pacientem dál.....................................218
15	Popáleninový úraz v dětském věku (Robert Zajíček)..........222
15.1	Úvod a fáze popáleninového traumatu....................222
15.2	Přednemocniční péče o dítě s termickým úrazem..........223
15.2.1	Faktory závažnosti popáleninového úrazu.........223
15.2.2	Neodkladná péče o popálené dítě.................230
16	Tonutí (Jakub Jonáš).......................................233
16.1	Definice stavu.........................................233
16.2	Klinický obraz tonutí..................................234
16.3	Diferenciální diagnostika..............................234
16.4	První pomoc............................................235
16.5	Postupy v rámci přednemocniční neodkladné péče.........235
16.5.1	Anamnéza a základní fyzikální vyšetření.........235
16.5.2	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční
neodkladné péče..................................235
16.6	Péče na urgentním příjmu...............................236
16.6.1	Monitorace vitálních funkcí.....................236
16.6.2	Laboratorní vyšetření...........................236
16.6.3	Zobrazovací vyšetření...........................236
16.6.4	Terapie.........................................237
17	Cizí těleso v dýchacích cestách (Jitka Dissou, Júlia Miklošová). . 239
17.1	Definice stavu.........................................239
17.2	Etiologie..............................................239
17.3	Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................240
17.4	Diferenciální diagnóza.................................241
17.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................241
17.6	Vyšetření v rámci centrálního příjmu...................241
17.7	Hospitalizace..........................................242
18	Cizí těleso v trávicím traktu (Pavel Heinige)..............243
18.1	Definice, charakteristika a popis stavu................243
18.2	Etiologie, anamnestické údaje..........................244
18.2.1	Etiologie.......................................244
18.2.2	Anamnestické údaje..............................244
18.3	Příznaky...............................................245
18.3.1	Časné příznaky..................................245
18.3.2	Pozdní příznaky.................................245
18.4	Diferenciální diagnóza.................................245
18.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče .246
18.6	Směrování transportu...................................246
18.7	Vyšetření v rámci centrálního příjmu...................247
18.7.1	Známé nebo velmi suspektní požití cizího tělesa . . .247
18.7.2	Neznámé požití cizího tělesa....................247
18.8	Hospitalizace..........................................248
17
Dětská přednemocniční a urgentní péče
19	Podezření na týrané nebo zneužívané	dítě (Dana Hechtová). .. 251
19.1	Definice, charakteristika a popis stavu..................251
19.2	Syndrom třeseného dítěte.................................252
19.3	Diferenciální diagnostika................................253
19.4	Syndrom týraného dítěte u větších	dětí...........255
19.5	Právní aspekty jevu......................................255
20	Pokousání psem (Dana Hechtová).................................257
20.1	Jak postupovat při poranění psem.........................258
21	Uštknutí hadem (Olga Černá)....................................260
21.1	Definice.................................................260
21.2	Patofyziologie...........................................260
21.3	Klinické příznaky....................................... 261
21.4	Terapie..................................................261
22	Kousnutí hmyzem (Olga Černá)...................................262
22.1	Definice.................................................262
22.2	Blanokřídlí (Hymenoptera)................................262
22.3	Komáři (Culicidae).......................................263
22.4	Klíště obecné (Ixodesricinus)............................264
22.5	Blechy, štěnice..........................................264
22.6	Veš dětská (Pediculuscapitis)............................265
23	Bolesti hlavy (Jitka Dissou)...................................266
23.1	Definice.................................................266
23.2	Etiologie, anamnestická data.............................266
23.3	Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče..........................................267
23.4	Diferenciální diagnóza...................................267
23.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné
péče, transport..........................................268
23.6	Vyšetření, náběry a schéma další péče v rámci
centrálního příjmu.......................................268
23.7	Hospitalizace............................................269
24	Dusnost (Jitka Dissou, Alexandra Lehovcová)....................270
24.1	Teoretické podklady......................................271
24.1.1	Rozdílná anatomie dětských	dýchacích cest........271
24.1.2	Fyziologické aspekty.............................271
24.1.3	Orientační hodnoty vitálních funkcí..............271
24.2	Vyšetření v rámci přednemocniční péče a urgentních příjmů . 272
24.2.1	Zhodnocení stavu.................................272
24.2.2	Respirační selhání...............................273
24.2.3	Anamnestické údaje...............................273
24.2.4	Vyšetření........................................273
24.3	Terapie, léčebný postup..................................274
24.4	Etiologie respiračních obtíží, diferenciální diagnóza....275
25	Sufokace (Jitka Dissou)........................................276
25.1	Definice.................................................276
25.2	Etiologie................................................276
25.3	Anamnestická data........................................277
18
25.4	Příznaky.................................................Ill
25.5	Vyšetření................................................277
25.6	Diferenciální diagnóza...................................277
25.7	Terapie..................................................211
26	Kašel, stridor (Jitka Dissou, Alexandra Lehovcová)..........278
26.1	Kašel..................................................278
26.1.1	Definice..........................................278
26.1.2	Etiologie, anamnestické údaje.....................279
26.1.3	Anamnestické údaje................................279
26.1.4	Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče....................................279
26.1.5	Diferenciální diagnóza, možné příčiny	kašle.279
26.1.6	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční
neodkladné péče....................................280
26.1.7	Vyšetření a náběry v rámci centrálního	příjmu .... 280
26.1.8	Schéma další péče na centrálním příjmu............280
26.2	Stridor..................................................281
26.2.1	Definice..........................................281
26.2.2	Patofyziologie, anatomie..........................281
26.2.3	Etiologie, anamnestická data......................281
26.2.4	Diferenciální diagnóza............................281
26.2.5	Vyšetření a léčba v rámci přednemocniční
neodkladné péče....................................282
26.2.6	Akutní subglotická laryngitida....................282
26.2.7	Astma/obstrukční bronchitída......................283
27	Bolest, otok krku (Jitka Dissou, Lucia Staníková).............285
27.1	Definice, charakteristika stavu..........................285
27.2	Etiologie, anamnestické údaje............................285
27.3	Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče..........................................286
27.4	Diferenciální diagnóza bolestí v krku....................286
27.4.1	Akutní epiglotitida...............................286
27.5	Diferenciální diagnóza otoku krku zevně..................287
27.6	Ošetření, léčba, transport v přednemocniční
neodkladné péči..........................................293
27.7	Vyšetření a náběry, konzilia na centrálním příjmu........294
27.8	Hospitalizace............................................294
28	Bolest v oblasti ucha a nosu (Michal Jurovčík) .............296
28.1	Bolest otogenního původu.................................296
28.1.1	Zevní ucho........................................296
28.1.2	Střední ucho a mastoid............................297
28.1.3	Bolest neotogenního původu........................298
28.1.4	Léčebná opatření v rámci přednemocniční péče . . . .299
28.1.5	Léčebná opatření v rámci ambulantní pohotovostní
a nemocniční péče a diferenciální diagnóza.........299
28.1.6	Pomocné diagnostické metody.......................299
28.2	Bolest oblasti nosu......................................300
19
Dětská přednemocniční a urgentní péče
28.2.1	Trauma nosu.....................................300
28.2.2	Záněty nosu a nosních dutin.....................300
28.2.3	Tumory nosu.....................................301
29	Bolest na hrudi (Pavel Vojtovič)..............................302
29.1	Definice a charakteristika..............................302
29.2	Klasifikace bolesti na hrudi............................303
29.2.1	Nekardiologická onemocnění......................303
29.2.2	Kardiologická onemocnění........................305
29.3	Diagnostický postup.....................................307
29.3.1	Anamnéza........................................307
29.3.2	Fyzikální vyšetření.............................308
29.3.3	Vyšetření.......................................309
29.4	Léčba bolesti na hrudi..................................309
30	Palpitace (Jan Janoušek)......................................312
30.1	Definice a charakteristika..............................312
30.2	Patofyziologie..........................................313
30.3	Dokumentace srdečního rytmu při palpitacích.............313
30.4	Etiologie palpitaci.....................................313
30.4.1	Reentry..........................................313
30.4.2	Abnormální automacie............................314
30.4.3	Následná depolarizace...........................314
30.5	Diagnostická kritéria...................................314
30.6	Akutní léčba............................................315
30.6.1	Dobře tolerovaná tachykardie se štíhlými
komplexy QRS.....................................315
30.6.2	Dobře tolerovaná monomorfní tachykardie
se širokými komplexy QRS.........................315
30.6.3	Polymorfní tachykardie se širokými komplexy QRS,
hemodynamicky nestabilní tachykardie jakékoliv morfologie.......................................315
30.6.4	Fibrilace komor.................................316
30.7	Další postup............................................316
30.8	Dlouhodobá léčba........................................316
30.9	Komplikace..............................................316
31	Cyanóza (Pavel Vojtovič)......................................318
31.1	Definice................................................318
31.2	Etiologie cyanózy.......................................318
31.2.1	Centrální cyanóza................................319
31.2.2	Periferní cyanóza...............................319
31.2.3	Život ohrožuj ící stavy.........................319
31.3	Diagnostický postup.....................................323
31.3.1	Anamnéza.........................................323
31.3.2	Fyzikální vyšetření.............................324
31.3.3	Pomocná vyšetření...............................325
31.3.4	Diagnostická rozvaha při cyanóze................325
32	Bolest kloubů, končetin, zad, neúrazová (Pavel Heinige).......328
32.1	Definice, charakteristika a popis stavu obecně.........328
32.2 Etiologie, diferenciální diagnóza, anamnestické údaje ...329
32.2.1	Příčiny akutní bolesti zad a končetin napříč
dětským věkem...................................329
32.2.2	Příčiny akutní bolesti kloubů napříč dětským
věkem...........................................331
32.2.3	Anamnéza.......................................332
32.3	Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče......333
32.3.1	Vyšetření pohledem.............................333
32.3.2	Vyšetření pohmatem.............................333
32.3.3	EKG............................................334
32.4	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . 334
32.5	Vyšetření, náběry, konziliárni a pomocná vyšetření
v rámci centrálního příj mu...........................334
32.6	Hospitalizace.........................................334
33	Bolest, otok skrota, genitálu (Pavel Heinige, Martin Prchlík,
Martin Fajt)...............................................337
33.1	Charakteristika a popis stavu obecně..................337
33.2	Diferenciální diagnóza................................337
33.2.1	Onemocnění skrota..............................337
33.3	Anamnéza a fyzikální nález v přednemocniční
neodkladné péči.......................................343
33.3.1	Cíle vyšetření.................................343
33.3.2	Paraňmóza......................................343
33.3.3	Torze semenného provazce.......................343
33.3.4	Uskřinutá tříselná kýla........................343
33.3.5	Anamnéza u akutního skrotálního syndromu.......343
33.4	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . 344
33.5	Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu ........345
33.6	Další postup, hospitalizace...........................345
34	Otok dolních končetin, povšechný otok (Pavel Heinige,
Martin Fajt)...............................................347
34.1	Dehnice,	charakteristika a popis stavu................347
34.2	Etiologie, anamnestické údaje.........................348
34.3	Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče.......................................348
34.4	Diferenciální diagnóza................................349
34.4.1	Nefrotický syndrom.............................349
34.4.2	Srdeční selhávání..............................350
34.4.3	Anafylaktická a toxoalergická reakce...........350
34.4.4	Otok jako komplikace infekce...................350
34.4.5	Myxedém........................................351
34.4.6	Hluboká žilní trombóza.........................351
34.4.7	Lymfedém.......................................352
34.4.8	Další příčiny otoků............................352
34.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče .353
34.6	Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu.........353
34.6.1	Schéma další péče na centrálním příjmu ........353
21
Dětská přednemocniční a urgentní péče
34.7	Hospitalizace pacienta s otoky..........................354
35	Poruchy vědomí (Jitka Dissou, Jana Šeblová)...................360
35.1	Definice................................................360
35.2	Etiologie...............................................362
35.3	Diferenciální diagnostika...............................362
35.4	Vyšetření a anamnestická data...........................363
35.5	Terapie.................................................363
36	Kolapsový stav (Jitka Dissou, Jana Šeblová) ..................365
36.1	Definice................................................365
36.2	Etiologie ..............................................365
36.3	Diferenciální diagnostika kolapsových stavů a synkop ....366
36.4	Vyšetření pacienta .....................................366
36.5	Transport pacienta a přijetí na urgentní příjem.........367
36.6	Hospitalizace...........................................367
37	Křeče (Jitka Dissou, Jana Šeblová)............................369
37.1	Definice................................................369
37.2	Etiologie...............................................370
37.3	Typy křečí..............................................370
37.4	Diferenciální diagnostika...............................370
37.5	Vyšetření včetně anamnestických údajů...................371
37.6	Terapie................................................ 371
38	Horečka (Václav Vobruba)......................................373
38.1	Definice a charakteristika..............................373
38.2	Patofyziologie..........................................373
38.3	Způsob měření teploty...................................374
38.4	Etiologie horečky.......................................374
38.4.1	Infekční příčiny horečky........................374
38.4.2	Horečka s alteraci celkového stavu..............375
38.4.3	Neinfekční příčiny horečky......................375
38.4.4	Horečka bez zjevné příčiny......................376
38.5	Diagnostická kritéria...................................376
38.6	Léčba...................................................377
38.6.1	Diagnosticko-léčebný postup.....................377
38.6.2	Antipyretická léčba.............................378
38.7	Komplikace..............................................378
39	Hypotermie (Václav Vobruba)...................................380
39.1	Definice hypotermie.....................................380
39.2	Patofyziologie hypotermie...............................380
39.2.1	Vliv hypotermie na jednotlivé systémy...........381
39.3	Klinický obraz..........................................382
39.4	Diagnostika.............................................382
39.5	Léčba...................................................383
39.6	Léčebná hypotermie......................................384
40	Alergie, anafylaxe (Olga Černá)...............................385
40.1	Definice................................................385
40.2	Patofyziologie..........................................386
40.2.1	IgE zprostředkovaná anafylaxe...................386
22

40.2.2	Non-IgE zprostředkovaná anafylaxe................386
40.2.3	Neimunitní anafylaxe ............................387
40.2.4	Účinky mediátorů anafylaktické reakce............387
40.3	Klinické projevy anafylaxe..............................388
40.4	Vyšetření...............................................388
40.4.1	Klinické vyšetření...............................388
40.4.2	Laboratorní vyšetření............................389
40.5	Diferenciální diagnostika...............................389
40.6	Terapie.................................................389
40.6.1	První pomoc......................................389
40.6.2	Odborná pomoc....................................390
40.7	Následná péče...........................................391
41	Bolesti břicha (Pavel Heinige)...............................393
41.1	Definice, charakteristika a popis stavu.................393
41.1.1	Rozdělení bolestí břicha.........................394
41.2	Diferenciální diagnóza .................................394
41.2.1	Diferenciální diagnóza gastrointestinálních bolestí
břicha s ohledem na věk pacienta..................394
41.2.2	Diferenciální diagnóza bolestí břicha z non-gastrointes-
tinálních příčin..................................396
41.3	Anamnestické údaje......................................397
41.3.1	Anamnéza nyněj šího onemocnění u dětí
s bolestí břicha..................................397
41.3.2	Osobní anamnéza u dětí s bolestí břicha..........398
41.4	Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče.........................................398
41.4.1	Hodnocení celkového stavu pacienta s bolestí břicha . 399
41.4.2	Hodnocení lokálního nálezu na břiše..............399
41.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . 400
41.6	Směrování transportu....................................401
41.7	Vyšetření a náběry v rámci centrálního příj mu .........401
41.8	Další péče na centrálním příjmu, konzilia a diagnostické
metody .................................................402
41.8.1	Konziliárni vyšetření na centrálním příjmu.......402
41.8.2	Zobrazovací vyšetření břicha.....................402
41.8.3	Terapeutická opatření u pacienta s bolestí břicha
na urgentním příjmu...............................403
41.9	Hospitalizace...........................................404
42	Zvracení (Pavel Heinige, Martin Fajt)........................406
42.1	Definice, charakteristika a popis stavu.................406
42.2	Diferenciální diagnóza..................................407
42.2.1	Diferenciální diagnóza zvracení v novorozeneckém
věku..............................................407
42.2.2	Diferenciální diagnóza zvracení v kojeneckém věku . 408
42.2.3	Diferenciální diagnóza zvracení v předškolním věku 409
42.2.4	Diferenciální diagnóza zvracení ve školním věku . . . 409
42.3	Etiologie, anamnestické údaje...........................411
23
Dětská přednemocniční a urgentní péče
42.4	Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče......412
42.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče .412
42.6	Poznámky ? dalšímu ošetření a transportu..............413
42.7	Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu.........413
42.8	Hospitalizace.........................................414
43	Průjem (Pavel Heinige)......................................416
43.1	Definice a charakteristika............................416
43.2	Etiologie a anamnéza..................................417
43.3	Příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče.......................................418
43.4	Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu nebo
příjmové ambulance....................................420
43.5	Hospitalizace, léčba průjmového onemocnění............421
44	Krvácení z konečníku a krev ve stolici u dětí
(Richard Škába, Lucie Poš).................................424
44.1	Novorozenci...........................................424
44.1.1	Nezralý novorozenec............................424
44.1.2	Apatický novorozenec...........................425
44.1.3	Dehydratovaný, oběhově alterovaný novorozenec. . .425
44.1.4	Poranění konečníku u novorozence...............426
44.1.5	Krev ve stolici novorozence....................426
44.2	Kojenci ..............................................426
44.2.1	Ileokolická invaginace.........................426
44.3	Batolata a předškolní věk.............................427
44.3.1	Meckelův divertikl.............................427
44.3.2	Juvenilní rektální polyp.......................427
44.3.3	Trhlina řitní..................................427
44.3.4	Poranění řiti a konečníku......................428
44.3.5	Krvácení z jícnových varixů....................428
44.4	Školní děti a dospívající.............................428
44.4.1	Nespecifické střevní záněty....................428
44.4.2	Infekční, pseudomembranózní a cytostatické kolidy 428
44.4.3	Familiární adenomatózní polypóza kolon.........428
44.4.4	Arteriovenózní malformace rekta a kolon........429
44.4.5	Hemangiomy tenkého a tlustého střeva...........429
45	Dysurie, anurie, hematurie (Jitka Dissou, Peter Lux)........431
45.1	Definice..............................................431
45.2	Etiologie.............................................432
45.3	Anamnestické údaje....................................432
45.4	Příznaky v rámci přednemocniční neodkladné péče.......432
45.5	Vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče......433
45.6	Diferenciální diagnóza................................433
45.7	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . 434
45.8	Vyšetření, náběry a léčba na centrálním příjmu........434
45.9	Hospitalizace.........................................434
46	Dysmenorea (Jitka Dissou,	Kateřina Fabichová)...............435
46.1	Definice..............................................435
46.2	Etiologie primární dysmenorey...........................435
46.3	Anamnestické údaje svědčící pro primární dysmenoreu ...436
46.4	Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče..........................................436
46.5	Diferenciální diagnóza...................................437
46.6	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče .437
46.7	Vyšetření v rámci centrálního příjmu.....................438
46.8	Schéma další péče na centrálním příjmu...................438
46.9	Další postup, hospitalizace..............................438
47	Neprospívání u kojenců a batolat (Václav Vobruba)............439
47.1	Definice neprospívání....................................439
47.2	Patofyziologie...........................................440
47.3	Klinický obraz...........................................440
47.4	Etiologie a diferenciální diagnostika....................440
47.5	Laboratorní vyšetření....................................441
47.6	Terapie..................................................441
48	Dehydratace, metabolický rozvrat (Václav Vobruba)............443
48.1	Dehydratace..............................................443
48.1.1	Definice dehydratace..............................443
48.1.2	Fyziologické poznámky ? tělním tekutinám..........444
48.1.3	Patofyziologie dehydratace........................445
48.1.4	Klinický obraz....................................446
48.1.5	Laboratorní vyšetření.............................447
48.1.6	Terapie dehydratace...............................447
48.2	Hypernatremie............................................448
48.2.1	Definice..........................................448
48.2.2	Etiologie.........................................448
48.2.3	Klinický obraz....................................449
48.2.4	Diagnostika.......................................449
48.2.5	Laboratorní vyšetření.............................450
48.2.6	Léčba.............................................450
48.3	Hyponatremie.............................................450
48.3.1	Definice..........................................450
48.3.2	Etiologie.........................................451
48.3.3	Klinický obraz....................................451
48.3.4	Laboratorní vyšetření.............................452
48.3.5	Léčba.............................................452
48.4	Hypokalemie..............................................452
48.4.1	Definice..........................................452
48.4.2	Patofyziologie....................................452
48.4.3	Etiologie ........................................452
48.4.4	Klinický obraz....................................453
48.4.5	Laboratorní vyšetření.............................454
48.4.6	Terapie...........................................454
48.5	Hyperkalemie.............................................454
48.5.1	Definice..........................................454
48.5.2	Etiologie.........................................454
25
Dětská přednemocniční a urgentní péče
48.5.3	Klinický obraz .................................455
48.5.4	Léčba...........................................455
48.6	Poruchy acidobazické rovnováhy ........................456
48.6.1	Základní pojmy acidobazické rovnováhy...........456
48.6.2	Metabolická acidóza.............................456
48.6.3	Metabolická alkalóza ...........................457
48.6.4	Respirační acidóza..............................457
48.6.5	Respirační alkalóza.............................458
49	Žloutenka (Václav Vobruba)..................................459
49.1	Úvod...................................................459
49.2	Metabolismus bilirubinu.............................. 460
49.3	Klinický obraz.........................................460
49.4	Etiologie..............................................460
49.5	Diagnostika............................................462
49.6	Léčba..................................................463
49.7	Hyperbilirubinemie u novorozence.......................464
49.7.1	Fyziologická žloutenka novorozence..............464
49.7.2	Ikterus kojených novorozenců....................464
49.7.3	RhD a ABO inkompatibilita.......................465
50	Kožní projevy a léze, exantém, krvácívé projevy na kůži
(Jana	Hercogová)............................................466
50.1	Definice, charakteristika a popis stavu obecně.........466
50.2	Etiologie, anamnestické údaje..........................466
50.3	Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče. . 468
50.4	Diferenciální diagnóza.................................470
50.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . 471
50.6	Poznámky ? dalšímu ošetření a transportu...............471
50.7	Vyšetření a náběry v rámci centrálního příjmu..........471
50.8	Schéma další péče na centrálním příjmu včetně konzilií
a diagnostických metod.................................471
50.9	Co s pacientem dál.....................................471
51	Úpal, úžeh (Pavel Heinige)..................................473
51.1	Definice, charakteristika a popis stavu................473
51.1.1	Úpal............................................473
51.1.2	Úžeh............................................473
51.2	Patofyziologie.........................................473
51.3	Diferenciální diagnóza ................................474
51.4	Anamnéza...............................................475
51.4.1	Anamnéza nynějšího onemocnění...................475
51.4.2	Osobní anamnéza.................................475
51.5	Příznaky, vyšetření v rámci přednemocniční neodkladné péče . 475
51.6	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče . 476
51.7	Směrování transportu...................................477
51.8	Vyšetření v rámci centrálního příjmu...................477
51.8.1	Klinické vyšetření na centrálním příjmu.........477
51.8.2	Laboratorní vyšetření na centrálním příjmu......477
51.8.3	Zobrazovací vyšetření na centrálním příjmu......477
26
51.9	Hospitalizace..........................................478
52	Intoxikace (Petr Pavlíček)..................................480
52.1	Definice a vymezení poj mu.............................480
52.2	Etiologie a anamnéza...................................480
52.3	Klinické příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................481
52.4	Diferenciální diagnostika..............................483
52.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční neodkladné péče .483
52.6	Centrální příjem.......................................483
53	Otrava oxidem uhelnatým (Petr Pavlíček).....................487
53.1	Definice a vymezení pojmu..............................487
53.2	Etiologie a anamnéza...................................488
53.2.1	Zdroje otravy oxidem uhelnatým..................488
53.2.2	Anamnestické údaje..............................488
53.3	Klinické příznaky a vyšetření v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................488
53.4	Diferenciální diagnostika..............................489
53.5	Ošetření a léčba v rámci přednemocniční
neodkladné péče........................................489
53.6	Transport..............................................490
53.7	Centrální příjem.......................................490
54	Abúzus alkoholu a návykových látek	(Petr Pavlíček)..........492
54.1	Abúzus alkoholu........................................492
54.1.1	Klinické příznaky a vyšetření v rámci neodkladné
přednemocniční péče..............................493
54.1.2	Centrální příj em ..............................494
54.2	Abúzus návykových látek.............................. 494
54.2.1	Klinické příznaky a vyšetření v rámci
přednemocniční neodkladné péče................. 495
54.2.2	Centrální příjem................................496
55	Akutní psychóza, akutní stavy v dětské psychiatrii
(Zlata Baraníková)..........................................497
55.1	Definice a charakteristika.............................497
55.2	Přístup ? dětskému psychiatrickému pacientovi..........497
55.3	Psychiatrický nález v rámci naléhavé péče..............498
55.3.1	Nespolupracující pacient........................498
55.3.2	Suicidální pacient..............................498
55.3.3	Agresivní pacient...............................499
55.4	Etiopatogeneze.........................................499
55.5	Poruchy psychického vývoje.............................499
55.5.1	Psychotické poruchy v dětství...................499
55.5.2	Emoční poruchy v dětství........................500
55.5.3	Hyperkinetické poruchy v dětství................500
55.5.4	Pervazivní vývojové poruchy.....................501
55.5.5	Naléhavé stavy u poruch příj mu potravy.........501
55.6	Terapie v pedopsychiatrii..............................502
55.6.1	Antidepresiva...................................502
27
Dětská přednemocniční a urgentní péče
Resuscitace
56 Kardiopulmonální resuscitace (Jana Djakow, Daniel Blažek,
Jana	Šeblová).......................................508
56.1	Úvod do problematiky..................................508
56.1.1	Rozdělení dětského věku pro účely neodkladné
resuscitace.....................................509
56.1.2	Důsledky anatomických a fyziologických odlišností
u dětí pro neodkladnou resuscitaci..............510
56.1.3	Možné cesty vedoucí ? srdeční zástavě u dětí...510
56.2	Zhodnocení stavu kriticky nemocného nebo poraněného dítěte. Základní postup při známkách respiračního
a oběhového selhání - prevence zástavy dechu a oběhu .... 514
56.2.1	Zhodnocení stavu dítěte na první pohled (quick look) .514
56.2.2	Primární hodnocení kriticky nemocného nebo
vážně poraněného dítěte: ABCDE..................515
56.3	Základní neodkladná resuscitace dětí (Paediatric Basic Life
Support - PBLS)........................................525
56.3.1	Pořadí úkonů při základní neodkladné resuscitaci . . 525
56.3.2	Základní neodkladná resuscitace dětí (PBLS) prováděná zachránci s povinností poskytnout pomoc . 526
56.3.3	Kdy přivolat pomoc?............................530
56.3.4	Automatizovaná externí defibrilace a základní
neodkladná resuscitace..........................531
56.3.5	Zotavovací poloha..............................531
56.4	Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem................531
56.4.1	Rozpoznání obstrukce dýchacích cest cizím tělesem .532
56.4.2	Postup při obstrukci dýchacích cest cizím tělesem . . 532
56.5	Rozšířená neodkladná resuscitace dětí
(Paediatric Advanced Life Support).....................534
56.5.1	Zahájení resuscitace...........................535
56.5.2	Rozšířená léčba zástavy dechu a oběhu..........535
56.5.3	Bezpečná defibrilace...........................540
56.5.4	Práce týmu při pediatrické resuscitaci.........541
56.6	Léky používané při resuscitaci a iniciální léčbě kriticky
nemocného dítěte.......................................541
56.6.1	Adrenalin......................................541
56.6.2	Amiodaron .....................................541
56.6.3	Lidokain ......................................542
56.6.4	Atropin........................................542
56.6.5	Kalcium........................................542
56.6.6	Glukóza........................................542
56.6.7	Naloxon........................................543
56.6.8	Magnézium......................................543
56.6.9	Bikarbonát sodný...............................543
56.6.10	Adenosin......................................543
56.6.11	Vazoaktivní látky.............................544

56.7	Poresuscitační péče.....................................544
56.7.1	Dýchací cesty a dýchání (A, B)...................544
56.7.2	Krevní oběh (C)..................................545
56.7.3	Neurologická stabilizace (D) ....................546
56.7.4	Celkové vyšetření a anamnestické údaje (E).......546
56.8	Operační středisko zdravotnické záchranné služby
a resuscitace...........................................546
56.9	Etické aspekty resuscitace dítěte.......................547
56.9.1	Prognóza náhlé zástavy dechu a oběhu.............547
56.9.2	Přítomnost rodičů ...............................548
56.9.3	Podpůrné psychosociální intervenční služby.......548
57	Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence
(Jana Djakow, Daniel Blažek).................................550
57.1	Příprava................................................551
57.1.1	Plánované domácí porody..........................551
57.1.2	Vybavení a prostory..............................551
57.1.3	Regulace tělesné teploty.........................552
57.2	První zhodnocení novorozence............................553
57.2.1	Dýchání..........................................553
57.2.2	Srdeční frekvence................................553
57.2.3	Svalový tonus....................................553
57.2.4	Barva a pulzní oxymetrie.........................553
57.3	Resuscitace novorozence.................................554
57.3.1	Postup těsně po porodu...........................554
57.3.2	Dýchací cesty (A)................................555
57.3.3	Počáteční prodýchávání a umělá plieni ventilace (B). 556
57.3.4	Podpora krevního oběhu (C).......................559
57.3.5	Specifické situace při resuscitaci novorozence...562
57.4	Transport a poresuscitační péče.........................563
57.4.1	Transport novorozence............................563
57.4.2	Poresuscitační péče..............................563
57.5	Etické úvahy............................................564
57.5.1	Nezahájení nebo ukončení resuscitace.............564
57.5.2	Komunikace s rodiči dítěte.......................565
58	Překotný porod (Jana Djakow, Daniel Blažek).................566
58.1	Definice, incidence, příčiny a rizikové faktory........566
58.2	Příznaky překotného porodu..............................567
58.3	Porodní doby během překotného porodu a základní
opatření neodkladné pomoci, probíhá-li porod mimo zdravotnické zařízení...................................567
59	Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení (Tomáš Zaoral, Jan Blatný, Václav Vobruba, Slavo Nosál,
Dušan Raffaj, Karel Cvachovec, Vladimír Černý)...............573
59.1	Definice život ohrožujícího krvácení....................574
59.1.1	Stupeň závažnosti krvácení.......................575
59.1.2	Neztišitelné život ohrožující krvácení...........575
59.2	Doporučení..............................................575
29
Dětská přednemocniční a urgentní péče
59.2.1	Diagnostika a monitorace.......................575
59.2.2	Kontrola krvácení..............................576
59.2.3	Optimalizace tkáňové oxygenace a systémové
homeostázy......................................576
59.2.4	Léčba koagulopatie a postupy ? obnovení krevního
srážení.........................................576
Přílohy
60	Diferenciální diagnostika na podkladě klinických
a laboratorních příznaků (Václav Vobruba)..................582
61	Laboratorní vyšetření (Jana Barcalová, Václav Vobruba)......604
30
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0126619
3 CZ-PrNML
5 20190301131315.4
7 ta
8 180213s2017----xr ado|e||||||001|0|cze||
20 ## $a 978-80-204-4643-5 $q (vázáno)
40 ## $a ABD007 $b cze $d ABA008 $e rda $c ABD007
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 616 $7 sk136316
100 1# $a Mixa, Vladimír $7 xx0134681 $4 aut $e Autor
245 10 $a Dětská přednemocniční a urgentní péče / $c Vladimír Mixa, Pavel Heinige, Václav Votruba (eds.) et al.
264 #1 $a Praha : $b Mladá fronta, $c 2017
300 ## $a 637 stran : $b ilustrace, tabulky ; $c 19 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Edice postgraduální medicíny
650 #7 $a péče o pacienty v kritickém stavu $7 D003422 $2 czmesh
650 #7 $a pediatrie $7 nlk20040148171 $2 mednas
650 17 $a pediatrie $7 D010372 $2 czmesh
650 #7 $a ambulantní péče $7 D000553 $2 czmesh
650 17 $a urgentní lékařství $7 nlk20040147914 $2 mednas
655 #7 $a příručky $2 czmesh $7 D020479
655 #4 $a kolektivní monografie $7 nlk-pt178
700 1# $a Heinige, Pavel $7 xx0121746 $4 aut
700 1# $a Votruba, Václav, $d 1956- $7 xx0079105 $4 aut
830 #0 $a Edice postgraduální medicíny (Mladá fronta)
910 ## $a LIE201
999 $a ok
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link