Plicní endoskopie
současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii
Jiří Votruba, Juraj Šimovič et al.

Dnes vráceno
Monografie
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2017
254 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Ostatní autoři: Šimovič, Juraj
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Editorial.............................................................13
1.	Úvod do bronchoskopie............................................15
JosefKaláb
1.1	Definice a rozdělení bronchoskopie..........................15
1.2	Flexibilní bronchoskopie, přístrojové vybavení..............15
1.3	Rigidní bronchoskopie, přístrojové vybavení.................18
1.4	Příprava pacienta před bronchoskopickým výkonem.............19
1.5	Provedení bronchoskopického výkonu..........................20
2	Historie a vývoj bronchoskopie ..................................22
Hana Bartáková
2.1	Od počátků po současnost....................................22
2.2	Historie české bronchologie.................................29
3	Anatomiedýchacíchcest a jejich topografické vztahy...............32
Juraj Šimovic, Jiří Beneš
3.1	Názvosloví..................................................35
3.2	Anatomie uzlin mediastina...................................38
4	Lokální anestezie, sedace a anesteziologické techniky v plieni
endoskopii.......................................................42
4.1	Metody sedace a lokální anestezie v přípravě
na bronchoskopické vyšetření................................42
Michal Štajnrt
4.1.1	Prostředky ? sedaci...................................42
4.1.2	Obecná technika sedace................................44
4.1.3	Vlastní sedační techniky..............................46
4.2	Lokální anestezie v bronchologii............................49
Michal Štajnrt
4.2.1	Prostředky ? lokální anestezii........................50
4.2.2	Aplikační techniky....................................52
4.2.3	Bezpečnost............................................54
4.3	Celková anestezie u výkonů plieni endoskopie................56
Pavel Michálek
4.3.1	Predoperační příprava.................................56
4.3.2	Anesteziologická farmakologie.........................58
Plieni endoskopie
4.3.3	Možnosti zajištění dýchacích cest.....................59
4.3.4 Ventilace a oxygenace v průběhu výkonu................66
4.3.5 Monitorace............................................69
4.3.6	Anestezie pro jednotlivé typy diagnostických
a intervenčních výkonů.................................69
4.3.7	Speciální anesteziologické postupy pro jednotlivé
výkony.................................................69
4.3.8	Perioperační komplikace................................71
4.3.9	Pooperační péče........................................73
4.3.10	Pooperační komplikace.................................73
5	Diagnostická bronchoskopie.......................................76
JosefKaláb
5.1	Obecné indikace diagnostické bronchoskopie...................76
5.2	Speciální indikace diagnostické bronchoskopie................79
5.3	Kontraindikace bronchoskopických výkonů......................80
5.4	Komplikace bronchoskopických výkonů..........................82
5.5	Hodnocení kvality a bezpečnosti..............................84
5.6	Standardní bioptické techniky v bronchologii.................86
JosefKaláb, Hana Bartáková
5.6.1	Aspirace bronchiálního sekretu.........................86
5.6.2	Kartáčková biopsie (brush).............................86
5.6.3	Bronchoalveolární laváž................................87
5.6.4	Odběr materiálu pomocí chráněného kartáčku.............88
5.6.5	Klíšťková biopsie (excize).............................88
5.6.6	Transbronchiálníbiopsie................................89
5.6.7	Transbronchiální punkce................................90
5.7	Kryobiopsie..................................................93
Juraj Šimovic
5.8	Pokročilé zobrazovací techniky v diagnostické bronchologii ... 98 JiříVotruba
5.8.1	Autofluorescence.......................................98
5.8.2	Narrow band imaging...................................101
5.8.3	Konfokální mikroskopie, optickákoherenční
tomografie, Raman.....................................103
5.9	Navigační metody v bronchologii.............................105
Juraj Šimovic
5.9.1	Virtuální bronchoskopická navigace....................106
5.9.2	Elektromagnetická navigace............................106
5.9.3	Endobronchiální ultrazvuk.............................107
Juraj Šimovic, JiříVotruba
Obsah
6	Klinická pleuroskopie............................................116
JiříVotruba
6.1	Klinická pleuroskopie v analgosedaci........................116
6.2	Klinická pleuroskopie v celkové anestezii...................116
6.3	Indikace klinické pleuroskopie..............................117
6.4	Průběh klinické pleuroskopie................................118
6.5	Další klinikem prováděné pleurální intervence...............120
6.6	Tunelizovaný pleurální katétr...............................121
7	Výkony intervenční bronchologie..................................125
JiříVotruba
7.1	Kolaps velkých dýchacích cest...............................125
7.2	Obstrukce velkých dýchacích cest............................128
7.3	Fokální stenózy trachey a bronchů...........................131
7.4	Výkony intervenční bronchologie.............................138
7.4.1	Dilatace..............................................138
7.4.2	Ablační techniky......................................139
7.4.3	Endobronchiální brachy terapie .......................140
7.4.4	Fotodynamickáterapie..................................141
7.4.5	Stento vání...........................................142
7.5	Endoskopickáléčbaemfyzému...................................146
Juraj Šimovic
7.5.1	Výběr pacienta........................................147
7.5.2	Radiologické posouzení................................148
7.5.3	Metody léčby..........................................148
7.6	Endoskopická léčba pištěli..................................154
Juraj Šimovic
7.7	Bronchiálni termoplastika pro pacienty s těžkou formou
perzistentního bronchiálního astmatu........................158
JiříVotruba, Michal Šotola
8	Cytologické vyšetření bronchoskopických odběrů, klinická
pneumocytodiagnostika...........................................164
Milada Pospíšilová
8.1	Cytologické zpracování, barvení.............................164
8.2	Nálezy......................................................164
8.3	Morfologie..................................................165
8.3.1	Bronchiálni epitelie..................................165
8.3.2	Lymfocyty.............................................165
8.3.3	Neutrofily............................................165
8.3.4	Nádorové buňky........................................165
Plieni endoskopie
8.3.5	Rapid on site diagnostika...........................167
8.3.6	Bronchoalveolární laváž.............................167
9	Vyšetřování bioptických vzorků v pneumologii.................178
Kristýna Nemejcová, Radoslav Matej, Pavel Dundr
9.1	Odběr a zpracování tkáně..................................178
9.1.1	Zpracování vzorků metodou ??tobloku.................181
9.1.2	Adekvátnost vzorku..................................181
9.2	Malé vzorky a tumory....................................183
9.2.1	Klasifikace nádorů plic.............................186
9.2.2	Molekulární aberace plicníchnádorů .................205
9.2.3	Prediktivní diagnostika imunoterapie
u plicních karcinomů.................................211
9.3	Malé vzorky a nenádorové procesy........................211
9.3.1	Základní typy histopatologického postižení
parenchymu podle Leslieho............................212
10	Zobrazovací metody v diagnostické a terapeutické bronchologii . 219
Lukáš Lambert, Jiří Beneš
10.1	Virtuální bronchoskopie..................................221
10.2	Význam CT vyšetření v navigaci solitárních plicních uzlů . . . 222 Jiří Beneš
10.3	Volumetrie a analýza fisur u pacientů s CHOPN............226
Jiří Beneš
11	Zajímavosti....................................................230
Kolektiv autorů
11.1	Endotracheální mukormykóza...............................230
11.2	Solitární metastáza na sliznici trachey..................231
11.3	Komplikace po zavedení metalického expandibilního
Gianturcova Z stentu......................................232
11.4	Joresova kaverna.........................................236
11.5	latrogenní ruptura pars membranacea trachey..............237
11.6	Endobronchiální sarkoidóza...............................239
11.7	Primární dlaždicobuněčný tumor trachey a jeho rekanalizace . 240
11.8	Stentáž trachey na venovenózní mimotělní oxygenaci
u pacienta s objemným tumorem mediastina..................241
11.9	latrogenní ruptura pars membranacea trachey manifestovaná dusností a mediastinálním emfyzémem .... 244
Souhrn...............................................................246
Summary..............................................................247
Seznam zkratek.......................................................248
Rejstřík.............................................................251
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Votruba, Jiří, 1969-
Údaje o názvu Plicní endoskopie : současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii / Jiří Votruba, Juraj Šimovič et al.
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Šimovič, Juraj
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-204-4552-0 (vázáno)
Údaje o vydání První vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Mladá fronta, 2017
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma endoskopie ph119938 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma bronchoskopie ph119004 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma bronchologie ph174625 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma pneumologie ph134972 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma endoscopy eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma bronchoscopy eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma bronchology eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma pneumology eczenas
Fyzický popis 254 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Mezinárodní desetinné třídění 616-072.1
Mezinárodní desetinné třídění 616.23-072.1
Mezinárodní desetinné třídění 616.23
Mezinárodní desetinné třídění 616.24
Mezinárodní desetinné třídění (048.8:082)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0126513
3 CZ PrNK
5 20180522143045.1
7 ta
8 170714s2017----xr ac||f||||||001|0|cze|d
20 ## $a 978-80-204-4552-0 $q (vázáno)
40 ## $a CBA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
72 #7 $a 616 $x Patologie. Klinická medicína $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616-072.1 $2 MRF
80 ## $a 616.23-072.1 $2 MRF
80 ## $a 616.23 $2 MRF
80 ## $a 616.24 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Votruba, Jiří, $d 1969- $7 mzk2004221658 $4 aut $e Autor
245 10 $a Plicní endoskopie : $b současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii / $c Jiří Votruba, Juraj Šimovič et al.
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Mladá fronta, $c 2017
300 ## $a 254 stran : $b ilustrace (převážně barevné), portréty ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Edice postgraduální medicíny
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
546 ## $a České a anglické resumé
650 07 $a endoskopie $7 ph119938 $2 czenas
650 07 $a bronchoskopie $7 ph119004 $2 czenas
650 07 $a bronchologie $7 ph174625 $2 czenas
650 07 $a pneumologie $7 ph134972 $2 czenas
650 09 $a endoscopy $2 eczenas
650 09 $a bronchoscopy $2 eczenas
650 09 $a bronchology $2 eczenas
650 09 $a pneumology $2 eczenas
655 #7 $a kolektivní monografie $2 czenas $7 fd501537
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
700 1# $a Šimovič, Juraj $7 xx0215827 $4 aut
830 #0 $a Edice postgraduální medicíny
901 $b 9788020445520 $f 1. vydání $o 20171221
910 $a LIE201
Dokumenty ke stažení
MDT: 616-072.1; 616.23-072.1; 616.23; 616.24; (048.8:082)
Košík
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné