Opioidy
Jiří Kozák, Jan Lejčko, Ivan Vrba a kol.

Dnes vráceno
Monografie
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2018
462 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Ostatní autoři: Lejčko, Jan; Vrba, Ivan,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Slovo úvodem..................................................................16
1	Úvod.......................................................................18
František Neradilek
2	Histórie použití	opioidů v léčbě bolesti...................................23
Ivan Vrba
2.1	Úvod..................................................................23
2.2 Nej starší zmínky o použití opia......................................24
2.3 Použití opia na přelomu letopočtu.....................................25
2.4	Použití opia ve středověku...........................................26
2.5 Použití opioidů v raném novověku......................................28
2.6	Použití opia a morfinu v 19. století.................................32
2.7	Morfin a j eho deriváty...............................................34
2.8	Legislativní problémy s opioidy.......................................35
2.9	Objev působení opioidů ...............................................36
2.10	Osobnosti spojené s prosazením opioidů v léčbě bolesti..............38
2.11	Vznik třístupňového analgetického žebříčku...........................41
2.12	Závěr................................................................43
3	Epidemiologie používání opioidů............................................44
Jiří Málek
3.1	Změny náhledu na opioidní látky.......................................44
3.2	První snahy o kontrolu užívání opioidů...............................45
3.3 Mezinárodní úmluvy o omamných látkách.................................46
3.4	Vývoj legálního využití opioidních látek u nás
a srovnání se zahraničím...................................................47
3.5	Současný stav.........................................................50
4	Role opioidů v léčbě bolesti...............................................52
Jiří Kozák, Jan Lejčlw
4.1	Z historie............................................................52
4.2	Vývoj strategií v léčbě opioidy.......................................53
4.3	Opioidy a intenzita bolesti...........................................53
4.4	Význam dalších faktorů pro indikaci opioidů..........................54
4.5	Závěr.................................................................55
5	Farmakoekonomický pohled na léčbu opioidy..................................57
Tomáš Doležal
5.1	Základní principy farmakoekonomiky....................................57
5.2	Farmakoekonomické aspekty terapie opioidy.............................65
7
6	Patofyziologie a mechanismy účinků opioidů...............................67
Richard Rokyta
6.1	Opium.................................................................67
6.2	Původ opioidů........................................................68
6.3	Mechanismus účinků opioidních receptom...............................68
6.4	Morfin a molekulární mechanismy......................................70
6.5	Některé další opioidy................................................72
6.6	Tolerance opioidů a neuroplasticita..................................73
6.7	Opioidy a buněčná a humorální imunita................................73
6.8	Opioidní analgezie u novorozenců.....................................74
6.9	Opioidy a pohlavní rozdíly...........................................74
6.10	Závěr...............................................................74
7	Farmakologie opioidů......................................................77
Jiří Slíva
1.1	Farmakodynamické vlastnosti opioidů...................................77
7.2	Farmakokinetické vlastnosti opioidů..................................80
7.3	Klinické využití opioidů.............................................81
7.4	Kontraindikace.......................................................82
7.5	Lékové interakce opioidů.............................................82
8	Přehled a rozdělení opioidů...............................................85
Jan Lejčko
8.1	Úvod..................................................................85
8.2	Biologická podstata účinku opioidů...................................86
8.3	Rozdělení opioidů....................................................91
9	Nežádoucí účinky opioidů..................................................96
Ivan Vrba, Jan Lejčlw
9.1	Úvod..................................................................96
9.2	Zácpa................................................................96
9.3	Nauzea a zvracení...................................................101
9.4	Dechový útlum.......................................................101
9.5	Sedativní účinek, vliv na kognitivní funkce a spánek................102
9.6	Pruritus............................................................104
9.7	Retence moči........................................................104
9.8	Nežádoucí kardiální a hemodynamické efekty opioidů..................104
9.9	Hormonální poruchy..................................................104
9.10	Zvýšení hmotnosti a otoky..........................................105
9.11	Imunosupresivní působení opioidů...................................105
9.12	Tolerance..........................................................106
9.13	Fyzická závislost..................................................106
9.14	Psychická závislost................................................107
9.15	Abnormální percepce bolesti........................................107
9.16	Úmrtí..............................................................107
9.17	Závěr..............................................................108
8
Obsah
10	Opioidy a závislost.........................................................Ill
Jan Lejčlw, Petr Popov
10.1	Úvod....................................................................Ill
10.2	Postavení opioidů u chronické bolesti...................................112
10.3	Účinnost opioidů u chronické bolesti....................................113
10.4	Opioidy a závislost.....................................................114
10.5	Problematika závislosti z algeziologického hlediska.....................114
10.6	Klasifikace závislosti u pacientů s CHB léčených opioidy................117
10.7	Ne j asnosti v poj mech.................................................118
10.8	Léčba chronické bolesti opioidy
vs. onemocnění z užívání návykových látek....................................119
10.9	Možnosti léčby závislosti na opioidech u pacientů s CHB.................120
10.10	Léčba bolesti u pacientů s primární závislostí na opioidech............120
10.11	Závěr..................................................................122
11	Interakce v léčbě opioidů....................................................124
Milada Halačová, Ivan Vrba
11.1	Úvod....................................................................124
11.2	Farmakokinetické lékové interakce a metabolismus opioidů................125
11.3	Interakce jednotlivých opioidů s klinickými stavy vedoucími
ke změně jejich farmakokinetiky..........................................135
11.4	Farmakodynamické interakce opioidů......................................137
11.5	Klinicky významné interakce opioidů s jinými léky.......................139
11.6	Lékové inkompatibility..................................................140
11.7	Závěr...................................................................140
12	Genetika opioidů.............................................................143
Jiří Slíva
12.1	Role opioidních receptom................................................144
12.2	Role COMT...............................................................146
12.3	Role genetické výbavy ve vztahu ? biotransformaci ligandů
opioidních receptom......................................................146
13	Použití opioidů u chronické nenádorové bolesti...............................148
Jan Lejčlw, Jiří Kozák
13.1	Úvod....................................................................148
13.2	Historická poznámka.....................................................149
13.3	Klinické aspekty léčby CHNNB opioidy....................................149
13.4	Nežádoucí účinky léčby opioidy..........................................151
13.5	Praktické poznámky ? dlouhodobé léčbě opioidy u CHNNB...................154
13.6	Závěr...................................................................158
Příloha 13.1	 160
Příloha 13.2	 162
14	Opioidy v léčbě bolestí zad..................................................164
Ivan Vrba
14.1	Výskyt bolestí zad......................................................164
14.2	Dělení bolestí zad......................................................165
14.3	Farmakoterapie bolestí zad..............................................167
9
14.4	Použití opioidů v léčbě bolesti zad....................................168
14.5	Bolesti zad v geriatrii................................................172
14.6	Neuromodulační analgetické metody......................................173
14.7	Závěr..................................................................175
15	Opioidy v revmatologii.....................................................177
OlgaŠléglová
15.1	Úvod...................................................................177
15.2	Správná indikace opioidní léčby u revmatických pacientů...............178
15.3	Racionální volba opioidů v revmatologii...............................185
15.4	Charakter bolesti a možnosti využití opioidů
u jednotlivých revmatických onemocnění..................................188
15.5	Závěr .................................................................194
16	Použití opioidů u vybraných stavů a onemocnění.............................196
Marek Hakl, Jitka Fricova
16.1	Úvod...................................................................196
16.2	Opioidy v léčbě bolestí hlavy..........................................197
16.3	Opioidy v léčbě HIV neuropatie.........................................202
16.4	Opioidy v léčbě komplexního regionálního bolestivého syndromu..........203
16.5	Opioidy v léčbě fibromyalgie...........................................205
16.6	Opioidy v léčbě v myofasciální bolesti.................................206
16.7	Opioidy a pruritus.....................................................207
16.8	Použití analgetík u pacientů s renální a hepatální insuficiencí........207
17	Opioidy v léčbě neuropatické bolesti.......................................213
Jiří Kozák, Rudolf Černý
17.1	Úvod...................................................................213
17.2	Epidemiologie NPB......................................................214
17.3	Definice a základní charakteristika NPB................................214
17.4	Základní typy NPB dle klinických projevů...............................215
17.5	Symptomatologie NPB....................................................216
17.6	Přehled patofyziologických mechanismů NPB..............................216
17.7	Farmakoterapie NPB.....................................................217
17.8	Závěr..................................................................221
18	Opioidy u viscerální bolesti................................................223
Dana Vondráčková
18.1	Patofyziologie viscerální bolesti......................................223
18.2	Klinické obrazy........................................................225
18.3	Závěr..................................................................233
19	Opioidy v anesteziologii a intenzivní péči..................................235
Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek
19.1	Úvod...................................................................235
19.2	Použití opioidů v klinické anesteziologii..............................235
19.3	Systémové a nežádoucí účinky opioidů...................................236
19.4	Rozdělení opioidů......................................................237
19.5	Používané opioidy......................................................237
19.6	Multimodální analgezie, perioperační analgezie opioidy.................241
10
Obsah
19.7	Opioidy a celková anestezie.........................................242
19.8	Opioidy a regionální anestezie......................................242
19.9	Opioidy a analgosedace..............................................243
19.10	Opioidy v intenzivní péči.........................................244
19.11	Použití opioidů u vybraných skupin pacientů.......................244
20	Opioidy v léčbě pooperační bolesti.......................................247
Tomáš Gabrhelík, Jiří Málek
20.1	Úvod.................................................................247
20.2 Výskyt a měření intenzity pooperační bolesti........................247
20.3	Multimodální analgezie..............................................248
20.4	Chronická pooperační bolest, preemptivní a preventivní analgezie...249
20.5	Možnost podání opioidů v pooperačním období........................250
20.6	Nefarmakologická techniky
a možnosti snížení spotřeby opioidů v pooperační analgezii...............256
20.7	Použití opioidů v pooperační páči u vybraných skupin pacientů......257
20.8	Systémové účinky opioidů v pooperační péči.........................263
20.9	Nežádoucí účinky opioidů v pooperačním období......................263
21	Intraspinální aplikace opioidů v neuromodulační léčbě....................267
Ivan Vrba
21.1	Úvod.................................................................267
21.2	Stručná historie intraspinální aplikace léků........................268
21.3	Použití intraspinální aplikace léků.................................268
21.4	Fyziologie mozkomíšního moku........................................269
21.5	Dělení systémů pro intraspinální aplikaci...........................269
21.6	Indikační kritéria pro léčbu
neuromodulačními pumpovými technikami................................270
21.7	Kontraindikace zavedení neuromodulačních systémů....................270
21.8	Postavení intraspinální aplikace léků
mezi dalšími analgetickými metodami..................................271
21.9	Zkušební předimplantační období.....................................271
21.10	Provedení implantace systému pro i. t. aplikaci léků..............272
21.11	Použití léků pro dlouhodobou i. t. aplikaci.......................273
21.12	Komplikace neuromodulační léčby a možnosti jejich prevence........274
21.13	Další péče o nemocné po zavedení systému
pro kontinuální i. t. aplikaci léků..................................280
21.14	Závěr..............................................................280
22	Opioidy v léčbě nádorové bolesti.........................................282
Ondřej Sláma, Dana Vondráčková
22.1	Bolest onkologických pacientů.......................................282
22.2	Farmakoterapie nádorové bolesti.....................................283
22.3	Management epizodické/průlomové bolesti ............................290
22.4	Způsob podání opioidů...............................................292
22.5	Volba opioidů u konkrétního pacienta (podle čeho se rozhodovat).....294
22.6	Rotace opioidů......................................................295
22.7	Opioidy a protinádorová imunita.....................................295
22.8. Management bolesti u onkologických pacientů
s anamnézou závislosti a abúzu opioidů..............................296
22.9	Management bolesti u pacientů v terminálním stavu...................297
23	Opioidy a průlomová bolest...............................................301
Jitka Fricova, Marek Hakl
23.1	Definice a charakteristika průlomová bolesti........................301
23.2 Diagnostika průlomové bolesti........................................302
23.3 Zahájení léčby průlomové bolesti.....................................303
23.4	Komplexní přístup při zvládání průlomové bolesti....................308
24	Konopí pro léčebné účely.................................................310
Richard Rokyta, Radovan Hřib, Jan Lejčlw
24.1	Úvod.................................................................310
24.2	Historie využití a výzkumů konopí pro léčebné účely.................311
24.3 Konopí a endokanabinoidy.............................................312
24.5	Právní prostředí České republiky a konopí...........................316
24.6	Formy podání konopí pro léčebné účely v České republice (2017)......318
24.7 Praktické poznámky ? léčbě konopím v České republice.................319
24.8	Nežádoucí účinky léčby konopím.......................................320
24.9 Léčebné přípravky s kanabinoidy......................................321
24.10	Výzkum a další perspektivy..........................................321
25	Léčba nádorové bolesti u dětí.............................................323
Josef Malis, Petr Lokaj
25.1	Úvod.................................................................323
25.2	Mýty a překážky účinné léčby bolesti u dětí..........................324
25.3	Hodnocení bolesti....................................................324
25.4	Nefarmakologické metody léčby bolesti u dětí.........................326
25.5	Farmakologické zvládání nádorové bolesti u dětí......................326
25.6	Využití krátkodobé anestezie.........................................331
25.7	Tolerance, abstinenční syndrom, závislost............................331
26	Opioidy u dětí v intenzivní péči.........................................332
Pavla Pokorná
26.1	Úvod.................................................................332
26.2	Definice a rozdělení bolesti u dětí..................................332
26.3	Léčba bolesti u dětí.................................................334
26.4	Opioidní analgetika u dětí...........................................335
26.5	Opioidní analgetika u dětí v intenzivní péči.........................340
26.6	Syndrom z odnětí.....................................................347
26.7	Závěr................................................................347
27	Opioidy ve fetální a neonatální medicíně.................................350
Ivan Berka
27.1 Bolest u plodu a novorozence.........................................350
27.2	Vývoj nocicepce......................................................350
27.3 Management bolesti ve fetální a neonatální medicíně..................351
27.4	Opioidní analgetika..................................................353
27.5	Racionální indikace opioidů v neonatální medicíně....................355
12
Obsah
28	Opioidy a jejich zneužití u poruch příjmu potravy.........................358
Petra Holanová, Hana Papežova, Anna Yamamotová
28.1	Úvod..................................................................358
28.2	Opioidní systém v regulaci příjmu potravy.............................359
28.3	Zneužívání opioidů u pacientů s poruchami příjmu potravy..............360
28.4	Kazuistiky............................................................360
28.5	Závěr ................................................................362
29	Opioidy ve stáří...........................................................363
Jiří Kozák, Ivan Vrba
29.1	Úvod..................................................................363
29.2	Výskyt bolesti u seniorů..............................................364
29.3	Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří.............................364
29.4	Specifika farmakoterapie u seniorů....................................365
29.5	Preskripce léků a senioři.............................................366
29.6	Změny farmakokinetiky ve stáří........................................367
29.7	Změny farmakodynamiky ve stáří........................................368
29.8. Použití slabých a silných opioidů u seniorů..........................369
29.9	Pravidla nasazení silných opioidů u seniorů..........................370
29.10	Nežádoucí účinky opioidů u seniorů...................................371
29.11	Léčba neuropatické bolesti u seniorů.................................372
29.12	Akutní a pooperační bolest...........................................373
29.13	Paliativní péče......................................................373
29.14	Závěr................................................................374
30	Opioidy v porodnictví......................................................376
Antonín Parízek
30.1	Úvod..................................................................376
30.2	Porodní bolest a její tlumení.........................................376
30.3	Specifika podávání opioidů při porodu.................................380
30.4	Přehled opioidů používaných v porodnictví.............................382
30.5	Zneužívání opioidů v průběhu těhotenství..............................387
31	Opioidy v akutní a přednemocniční péči.....................................390
Ivan Vrba, Marek Hakl
31.1	Úvod..................................................................390
31.2	Akutní bolest.........................................................391
31.3	Diagnostika akutní bolesti............................................391
31.4	Použití opioidů v akutní péči.........................................393
31.5	Opioidy a jejich použití v přednemocniční péčí........................395
31.6	Nemocní s chronickou bolestí v přednemocniční péči....................397
31.7	Syndrom z odnětí (abstinenční syndrom)................................399
31.8	Klinické důsledky opioidní tolerance..................................401
31.9	Intoxikace opioidy....................................................402
31.10	Problémy akutní péče u nemocných
se speciálními analgetickými systémy...................................405
31.11	Péče o nemocné v paliativní péči na OUP.............................407
31.12	Závěr................................................................408
13
32	Opioidy a adjuvantní farmaka (koanalgetika)...............................411
Jiří Kozák
32.1	Úvod.................................................................411
32.2	Adjuvantní farmaka...................................................412
32.3	Pomocná léčiva při opioidní terapii..................................419
32.4	Závěr................................................................420
33	Opioidy v experimentální a veterinární medicíně...........................422
Ladislav Hess
33.1	Fylogenetické aspekty účinků opioidů.................................422
33.2	Ultrapotentní opioidy................................................425
33.3	Netradiční způsoby aplikace opioidů ve veterinární praxi.............433
34	Vliv opioidů na kognitivní funkce.........................................436
Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
34.1	Üvod.................................................................436
34.2	Bolest a kognitivní domény: paměť, pozornost a exekuce...............436
34.3	Kognitivní funkce a chronická nenádorová bolest......................439
34.4	Kognitivní funkce a nádorová bolest..................................440
34.5	Metodologické limity.................................................441
34.6	Doporučení pro klinickou praxi.......................................442
34.7	Závěr................................................................444
35	Budoucnost léčby opioidy..................................................446
Jan Lejčko, Ivan Vrba, Jiří Kozák
35.1	Úvod.................................................................446
35.2	Hledání ideálního opioidů............................................446
35.3	Nové možnosti opioidní léčby.........................................447
35.4	Nové přístupy ? použití opioidů......................................448
35.5	Závěr................................................................449
Summary.......................................................................451
Seznam použitých zkratek......................................................452
Rejstřík......................................................................458
14
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Kozák, Jiří, 1955-
Údaje o názvu Opioidy / Jiří Kozák, Jan Lejčko, Ivan Vrba a kol.
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Lejčko, Jan
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Vrba, Ivan, 1955-
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-204-4550-6 : Kč 670.00 (vázáno) :)
Údaje o vydání První vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Mladá fronta, 2018
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma opioidy ph135327 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma terapie ph116435 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma terapie bolesti ph135067 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma farmakologie ph114526 czenas
Fyzický popis 462 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Mezinárodní desetinné třídění 616-08
Mezinárodní desetinné třídění 616.8-009.7-08
Mezinárodní desetinné třídění 615.01/.09
Mezinárodní desetinné třídění (048.8:082)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0126512
3 CZ PrNK
5 20180522130751.6
7 ta
8 180212s2018----xr a|||f||||||001|0|cze|d
20 ## $a 978-80-204-4550-6 : $c Kč 670.00 $q (vázáno) :)
40 ## $a KLG001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng
72 #7 $a 615
80 ## $a 616-08 $2 MRF
80 ## $a 616.8-009.7-08 $2 MRF
80 ## $a 615.01/.09 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Kozák, Jiří, $d 1955- $7 jx20050518019 $4 aut $e Autor
245 10 $a Opioidy / $c Jiří Kozák, Jan Lejčko, Ivan Vrba a kol.
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Mladá fronta, $c 2018
300 ## $a 462 stran : $b ilustrace (převážně barevné) ; $c 25 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Aeskulap
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a opioidy $7 ph135327 $2 czenas
650 07 $a terapie $7 ph116435 $2 czenas
650 07 $a terapie bolesti $7 ph135067 $2 czenas
650 07 $a farmakologie $7 ph114526 $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $2 czenas $7 fd501537
700 1# $a Lejčko, Jan $7 jx20050518021 $4 aut
700 1# $a Vrba, Ivan, $d 1955- $7 xx0081913 $4 aut
830 #0 $a Aeskulap
910 ## $a LIE201
Dokumenty ke stažení
MDT: 616-08; 616.8-009.7-08; 615.01/.09; (048.8:082)
Košík
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné